Přehled všech kouzel

Zde je uveden seznam kouzel, které můžeš kouzlit na kteroukoli zemi. Zde je tabulka pořadí vyhodnocení kouzel o přepočtu.

  Název Popis
Magický štít 30 Chrání zemi před všemi kouzly. Zvýší celkovou magickou obranu země (včetně bonusu za stavby) o 10%. Lze seslat opakovaně, maximum je 30%.
Mana na zlato 60 Polovina tvé veškeré many v době vyhodnocení kouzla se převede na peníze v poměru 1 mana za 7 zlatých. Kouzlo musíš seslat na svou zem. Kouzlo lze seslat vícekrát.
Spokojenost 80 Zvýší se porodnost na 200% a tak se rychleji zvyšuje počet obyvatel země. Nemá význam sesílat kouzlo víckrát na jednu zem. Spokojenost se vyruší kouzlem Nespokojenost.
Magický štít velký 90 Chrání zemi před všemi kouzly. Zvýší celkovou magickou obranu země (včetně bonusu za stavby) o 30%. To je horní mez.
Příznivé počasí 100 Země má lepší produktivitu, příjem zlatých se zvýší o 30%. Příjem peněz nelze zvýšit nad 130%, nemá tedy smysl sesílat kouzlo opakovaně.
Pás zmatení 100 Část nepřátelských vojáků při útoku zbloudí. Zvedá obrannou sílu vojska o 5%. Lze seslat vícekrát, horní mez štítu je 35%.
Magické klima 150 Zlepší se podmínky magickým jednotkám a tím i produkce many o 30%. Produkci many nelze zvýšit nad 130%, nemá tedy smysl sesílat kouzlo opakovaně.
Požehnání 200 Funguje jako kouzla Spokojenost, Příznivé počasí a Magické klima dohromady.
Vojenský štít 200 Chrání zemi před vojenským útokem. Zvýší o 10 procent vojenskou obranu země. Lze seslat vícekrát, horní mez štítu je 35 procent.
Vojenský štít velký 400 Chrání zemi před vojenským útokem. Zvýší o 30 procent vojenskou obranu země. Lze seslat vícekrát, horní mez štítu je 35 procent.
Ukrást peníze 30 Sebere 10% všech peněz nepříteli. Kouzlo však není spolehlivé, je 50% pravděpodobnost, že kouzlo neudrží cestou zpět ukradené zlaťáky, ty se rozsypou po mapě a část získá náhodně jiný vládce.
Ukrást manu 30 Sebere 10% veškeré many soupeře. Kouzlo však není spolehlivé, je 50% pravděpodobnost, že kouzlo neudrží cestou zpět ukradenou manu, ta se rozsype po mapě a část získá náhodně jiný vládce.
Nespokojenost 40 Sníží porodnost na polovinu, tím se zmenší přírůstek obyvatel země. Ruší kouzlo Spokojenost. Minimální porodnost země je 50%.
Krupobití 50 Potluče úrodu, země má nižší produktivitu a tím i příjem peněz o 30%. Příjem peněz nelze snížit pod 70%.
Magický vír 50 Vysává manu ze země, tím se sníží produkce many o 30%. Produkci many nelze snížit pod 70%.
Kletba 100 Funguje jako kouzla Nespokojenost, Krupobití a Magický vír dohromady.
Dvojitá Kletba 190 Má stejný účinek jako dvě obyčejné kletby. Sníží porodnost, zisk peněz a many na absolutní minimum.
Blesk 200 Zabije 5% vojáků v zemi.
Bouře 250 Zabije 5% obyvatel a vojáků v zemi.
Černá smrt 350 Usmrtí 20% obyvatel v zemi. Vojáky nezabíjí. Při opakovaném sesílání lze snížít počet obyvatel až na 4.
Smrtící démon 600 Roztrhá na kusy 15% vojáků v zemi. Při opakovaném sesílání lze snížít počet vojáků u každého stupně až na 6.
Zemětřesení 800 Zničí 10% všech domů v zemi. Zabije 10% lidí a vojáků v zemi.
Uragán 1500 Zničí 30 % všech domů v zemi, vojáky ani obyvatele nezabíjí.
Démon kamene 4000 Tato mocná bytost rozboří jakoukoliv vojenskou pevnost či hradbu.
Démon magie 5000 Tato mocná bytost vysaje energii a v prach obrátí jakoukoliv magickou věž či svatyni.
Soudný den 100000 Je to nejmocnější kouzlo. Zničí 45% všech domů, zahubí 50% obyvatel a vojáků všech zemí světa! Jen země Dark Elfa kouzlu odolá.
Magický šíp 20 Speciální kouzlo rasy Lidé. Zabije jednoho vojáka nejvíce zastoupené jednotky v zemi, v případě jejich rovnosti zabije jednotku nižšího stupně. Platí na všechny rasy.
Nápoj lásky 60 Speciální kouzlo rasy Enti. V zemi se jednorázově narodí +10 obyvatel (jsou-li volné domy). Seslat jde jen 1x na jednu zemi. Platí na Barbary, Elfy, Enty, Mágy, Temné Elfy a Trpaslíky.
Strach 50 Speciální kouzlo rasy Barbaři. V zemi zavládne strach, následující den bude mít soupeř v zemi postih na útok 20%. Platí na Lidi (i neutrálky), Skřety a Skuruty.
Magické oko 50 Speciální kouzlo rasy Hobiti. Zjistí počet domů, obyvatel, vojenských jednotek v zemi. Odhalí porodnost země, sílu kouzel vládce, rozmezí zlata, many a počet herních kol k odehrání. Platí na všechny rasy.
Děs obyvatelstva 100 Speciální kouzlo rasy Skuruti. Obyvatelé v hrůze prchají a nebrání zemi při útoku. Platí na Lidi (i neobsazené země), Skřety, Skuruty a Hobity.
Odražeč štítů 100 Speciální kouzlo rasy Temní Elfové. Odráží veškeré magické i vojenské štíty. Toto negativní kouzlo dopadá na zemi jako první (hned po Soudném dnu). Platí na všechny rasy.
Uzdravení 125 Speciální kouzlo rasy Elfové. Uzdravení vyléčí zemi z vlivu negativních kouzel ovlivňujících příjem peněz a many. Kouzlo neutralizuje pouze negativní účinky z výsledku po seslání kladných a záporných ekonomických kouzel. Platí na Lidi (i neobsazené země), Barbary, Elfy, Temné Elfy, Trpaslíky a Enty.
Neovlivnitelnost 120 Speciální kouzlo rasy Trpaslíci. Ruší vliv veškerých kouzel ovlivňující porodnost obyvatelstva, ta je stále 100%. Kouzlo je pozitivní. Platí na Lidi (i neobsazené země), Elfy, Temné Elfy, Trpaslíky a Enty.
Povodeň 300 Speciální kouzlo rasy Skřeti. Přivolá povodeň, skrz rozbahněnou zem nemohou vyjet obranné vozy na bojiště. Ruší jejich obranný bonus. Platí na všechny rasy kromě Hobitů.
Zmrtvýchvstání 1200 Speciální kouzlo rasy Nekromanti. Mrtví vojáci ožijí a všechny volné domy země zaplní zombie, kteří okamžitě brání zemi. Nezaplní domy po odeslaných vojácích! Platí pouze na Nekromanty.
Zasypání 800 Speciální kouzlo rasy Mágové. Zničí stavby Podzemní tunely, Rudný důl, Zlatý důl a Mithrilový důl. Platí na všechny rasy.