Uvítání do hry Dark Elf
Vítej zlý Nekromante,
byl jsi zvolen vládcem nekromantího národa! V těchto těžkých časech náš lid strádá, naše rodná země je zpustošená a máme málo mrtvých na pokusy.

Jsi naše poslední naděje. Věříme, že naši rasu pozvedneš k její dřívější slávě a získáš pro ni mnoho nových obětí a zemí, ve kterých bude náš národ vzkvétat!

Ať krutá zima, noc a smrt zachvátí svět pod tvým velením!

Popis ovládání hry =>
Průvodce jak začít hrát a dobýt zemi =>