Uvítání do hry Dark Elf
Vítej divoký barbare,
byl jsi zvolen vládcem barbarského národa! V těchto těžkých časech náš lid strádá, naše rodná země je zpustošená a posvátné totemy zničené.

Jsi naše poslední naděje. Věříme, že naši rasu pozvedneš k její dřívější slávě a získáš pro ni mnoho nových zemí, ve kterých bude náš divoký národ vzkvétat!

Pod tvojí vládou dobyjeme svět!

Popis ovládání hry =>
Průvodce jak začít hrát a dobýt zemi =>