Uvítání do hry Dark Elf
Vítej udatný rytíři,
byl jsi zvolen vládcem národa Lidé! V těchto těžkých časech lidské pokolení strádá, naše rodná země je zpustošená a okolní země neobsazené.

Jsi naše poslední naděje. Věříme, že naši rasu pozvedneš k její dřívější slávě a získáš pro ni mnoho nových zemí, ve kterých bude náš národ vzkvétat!

Nezklam naše naděje!

Popis ovládání hry =>
Průvodce jak začít hrát a dobýt zemi =>