Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) ve hře Dark Elf

Zde jsou pravidla a kodex chování o ochraně osobních údajů (zkratka GDPR), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů závazná pro hru Dark Elf na webové adrese DarkElf.cz. Provozovatelem a správcem je Zdeněk Pletka (dále jen Provozovatel).

Zdeněk Pletka
Nad školkou 430
252 44 Psáry
IČO: 87999200

pletron@volny.cz
723 575 334
.
nick ve hře (herní pošta admina): "Lord Pletron"

Pokud se dostanete na jiné webové stránky mimo doménu DarkElf.cz, nebo pokud budete přistupovat ke službám třetí strany (např. při provádění platby), nezapomínejte, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se na takové webové stránky třetí strany nevztahují.

Zaregistrovaný hráč hry má právo na opravu, na výmaz (tzv. právo být zapomenut) a na omezení zpracování.

Účel zpracování dat

Hra Dark Elf ukládá pouze nejnutnější osobní údaje hráčů nutné k registraci, přihlášení a identifikaci hráče a Provozovatel dbá na bezpečnost osobních dat hráčů. IP adresu si ukládá za účelem identifikace a mazání vícenásobných účtů (multiúčty) hráčů, protože ty jsou v rozporu s pravidly hry a poškozují hru jako takovou.

Když navštívíte webové stránky DarkElf.cz, váš prohlížeč automaticky odešle informaci o IP adrese, verzi prohlížeče, rozlišení obrazovky a operačním systému zařízení, které používáte k přístupu ke stránkám. Váš prohlížeč webové stránce rovněž poskytne datum, čas a dobu trvání návštěvy. Hra DarkElf.cz tyto údaje využívá k optimalizaci webových stránek a zlepšovaní provozu hry.

Pro statistické účely se na stránkách DarkElf.cz využívá také analytický nástroj Google Analytics. Další podrobnosti o použití nástroje Google Analytics jsou v poslední části tohoto dokumentu.

Registrace

Při registraci do hry Dark Elf budete muset uvést svou e-mailovou adresu a zvolit si uživatelské jméno a heslo. Vaše emailová adresa nebude poskytnuta dalším subjektům či firmám za účelem rozesílání nevyžádaných reklamních sdělení. Na váš email mohou být zaslány systémem hry pouze zprávy týkající se vlastní hry Dark Elf, vašeho herního účtu či novinek v rámci her provozovaných Provozovatelem. Tyto zprávy lze deaktivovat kliknutím na deaktivační odkaz.

Tyto údaje systém hry trvale uloží poté, co ZAŠKRTNUTÍM odsouhlasíte zásady ochrany soukromí a všeobecné obchodní podmínky hry a kliknete na tlačítko REGISTRACE ÚČTU.

Jako uživatelské jméno prosím nepoužívejte své skutečné jméno, jméno jiné osoby nebo název chráněné registrované ochranné známky. Sytém hry vám přiřadí nový hrad a hrdinu na základě IP adresy zařízení, které jste použili k vytvoření účtu. Do souboru cookie ve vašem prohlížeči se uloží zašifrované identifikační ID a případně i trvalé přihlášení.

Které osobní údaje se evidují

  • Přihlašovací jméno a heslo (nebude poskytnuto žádným třetím stranám)
  • Email (nebude poskytnuto žádným třetím stranám)
  • Čas přihlášení
  • IP adresu přihlášení
  • Pohlaví (volitelně - pokud si ho hráč sám nastaví, lze ho smazat)
  • Fotografii (volitelně - pokud si ji hráč sám nahraje, lze ji smazat)
  • Zprávy v herním fóru a poště (jsou automaticky mazané do 12 dnů a nepřečtené do 60 dnů).
  • Google Analytics: verze prohlížeče, z jaké adresy uživatel přišel, přibližné geografické umístění

Komunikační kanály

S Provozovatelem hry můžete komunikovat přes vnitřní herní poštu či emailem pletron@volny.cz. Také můžete komunikovat v rámci herní pošty a fór s jinými hráči. Jsou zakázané zprávy, které jsou urážlivé, obscénní nebo rasové povahy, které oslavují násilí, nebo jakýchkoli jiných nevhodných prohlášení nebo zpráv, které propagují produkty či služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo vybírat z řad hráčů vhodné osoby a udělit jim funkci Admina. Admini dohlíží na dodržování pravidel hry.

Žádný admin si nebude číst vaše zprávy v herní poště bez vašeho souhlasu. V případě podezření na jakékoliv zneužívání nebo neoprávněné používání komunikačních kanálů (například při nahlášení závadné zprávy jejím příjemcem) si Provozovatel vyhrazuje právo vyšetřit relevantní herní účet a zprávu z něj zaslanou a v případě, kde to bude vhodné, provést určitá protiopatření.

Admini mají za úkol zejména zajišťování dodržování platných předpisů na ochranu dat. Pokud jde o zpracovávání osobních údajů, odpovědnou osobou zůstává Provozovatel hry. Admini používají speciální programy ke zjišťování porušení pravidel hry, např. programy, které dokáží zjistit používání neschválených skriptů hráči či vícenásobné účty, tzv. Multiúčty. Za tímto účelem mohou ukládat IP adresy, přihlašovací údaje za posledních čtrnáct dnů a jakékoli jiné údaje, které prohlížeč přenáší jako hlavičku stránky.

Pokud Provozovatel hry zjistí, že jednáte v rozporu se svými smluvními povinnostmi, např. používáním neschválených skriptů, výslovně si vyhrazuje právo spojit vaši IP adresu s jinými údaji, které má o vás uložené, aby vás na toto porušení upozornil. Provozovatel hry či admini mohou pak učinit další kroky vůči příslušnému uživateli, aby obnovili běžné fungování hry.

Bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování žádným třetím subjektům, kromě Google Analytics, podrobný popis viz níže.

Databáze hry s osobními údaji hráčů existuje pouze v elektronické podobě (není vytištěna!) na jediném serveru v majetku Provozovatele hry (tedy není v cloudu). Databáze s osobními údaji se zálohuje na další dva disky v rámci téhož serveru.

Server je zabezpečen a provozován v datacentru Casablanca INT v Praze. K zamčenému a zaheslovanému serveru má přístup pouze majitel = provozovatel hry Zdeněk Pletka.

Datacentrum Casablanca INT je zabezpečeno stálou ostrahou, identifikací přes občanský průkaz a vstupem na kartu. Sál, kde se server nalézá, je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem.

Vývoj hry se provádí na testovací databázi, která je vyčištěná od osobních dat hráčů.

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, pokud provozovatel nezpracovává vaše osobní údaje ke smluvním nebo zákonným účelům. Pokud se odvolání týká přijímání jiných e-mailových zpráv, které budete dostávat, všechny obsahují možnost odhlásit se z odběru. Odvolání souhlasu s sebou nenese žádné další náklady kromě nákladů na přenos takového odvolání.

Oprava nebo odstranění osobních údajů

Své osobní údaje můžete kdykoli změnit (např. je aktualizovat nebo opravit) nebo zcela odstranit. Vezměte prosím na vědomí, že Provozovatel nebude moci vyhovět vaší žádosti o odstranění, pokud je tato žádost v rozporu s povinností uchovávat záznamy (ze zákona) nebo s legitimními zájmy společnosti Provozovatele nebo třetích stran.
Pokud si přejete, aby Provozovatel změnil vaše osobní údaje nebo je přestal používat, kontaktuje ho na adrese pletron@volny.cz. Po ověření že hráč je opravdu majitelem tohoto herního účtu bude účet smazán nejpozději do 12 pracovních dnů.

Účet a veškeré osobní údaje jsou automaticky smazané po uplynutí doby tří let od posledního přihlášení hráče do hry. Takto dlouhá doba smazání účtu je nastavena proto, že se hráči často i po dlouhé době vrací hru opět hrát.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které hře Dark Elf umožňují zaznamenávat určité informace o vašem zařízení, například vás identifikovat, když znovu navštívíte webové stránky, nebo generovat statistiky. Většina souborů cookie je automaticky odstraněna, když ukončíte prohlížeč nebo opustíte webové stránky hry. Některé soubory cookie ovšem mohou být uchovávány po delší dobu, například pokud zaškrtnete pamatovat si vaše přihlášení do hry. Veškeré cookies mají nastavenu dobu platnosti menší než 13 měsíců od vašeho posledního přihlášení, většina cookies jen pár dnů (např. přihlášení do hry).

Google Analytics

Hra Dark Elf využívá nástroj pro analýzu webu Google Analytics. Tento nástroj využívá soubory cookie a umožní analyzovat vaše návštěvy.
Nástroj Google Analytics to provádí tak, že shromažďuje data pomocí zobrazení stránky, tj. technických funkcí zařízení použitého k návštěvě stránek a vašich aktivit na webových stránkách hry. Poté nástroj Google Analytics tato data analyzuje a sestavuje statistiky s informacemi o tom, z jaké adresy URL uživatel webovou stránku otevřel, přibližně z jakého geografického umístění stránku nebo hru navštívil, jak dlouho u nich zůstal a celkový nástin aktivit uživatele v průběhu této návštěvy.
V nastaveních vašeho webového prohlížeče můžete zakázat použití souborů cookie pro Google.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli pozměnit, ale vždy bude dodržovat příslušnou legislativu týkající se ochrany dat. Pokud máte nějaké obecné otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a ochrany dat, kontaktujte Provozovatele na níže uvedených adresách. Pokud je to možné, kontaktujte ho prosím pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci do hry.

Provozovatel a správce: Zdeněk Pletka
Email: pletron@volny.cz

Datum: 23.5.2018