Zaregistrovaný hráč vstúpi do svojej ligy zadaním mena a hesla. Pozorovať ostatné ligy (ale nie hrať) môže ktokoľvek kliknutím na niektorú z líg v pyramíde.
Top ligy:Liga 1 Liga K1
Elitné ligy:2Am 2A 2Bm 2B 2C 2Cm
Bežné ligy:3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3I 3J 3K 3L 3M 3N K3
Tréningové:T1a T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Špeciálne ligy:AT A1 A2 A3 DM1 DM2 DM3 R1 Rm NE NEm RK1 S1 VA1 ZZ1
Akčné ligy:1a 2Aa 2Ba 2Da 3Ba D1a
Turnaje:P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 S1a
Klanová extraliga:M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Meno:   Heslo:  

Klasické ligy    ( hrá sa celý deň, prepočet je spustený vždy o polnoci )
Názov ligyinfoStav ligyKľúčOdehránoHrá hráčovHrá sa víkendPopis ligy
Liga 1(info)Rozohraná3 dní 52 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga K1(info)Rozohraná8 dní 14 / 100ÁnoDobyť Pražský Hrad
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga 2Am(info)Rozohraná6 dní 11 / 40ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2A(info)Rozohraná5 dní 18 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2Bm(info)Rozohraná10 dní 9 / 40ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2B(info)Rozohraná7 dní 14 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2C(info)Dohraná
(reštart 2. 12. 2020)
14 dní 19 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2Cm(info)Rozohraná11 dní 10 / 40NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 3A(info)Rozohraná 10 dní 22 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3B(info)Rozohraná 2 dní 27 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3C(info)Rozohraná 16 dní 21 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3D(info)Registrácia + Hranie  0 dní 8 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3E(info)Rozohraná 17 dní 12 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga 3F(info)Rozohraná 3 dní 26 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3G(info)Rozohraná 9 dní 26 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3I(info)Rozohraná 12 dní 17 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3J(info)Rozohraná 15 dní 25 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3K(info)Rozohraná 13 dní 17 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3L(info)Rozohraná 8 dní 31 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3M(info)Rozohraná 5 dní 20 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3N(info)Rozohraná 9 dní 35 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga K3(info)Rozohraná 2 dní 19 / 180ÁnoDobyť Pražský Hrad
Liga T1(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T2(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T3(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T4(info)Rozohraná 6 dní 3 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T5(info)Rozohraná 6 dní 3 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T6(info)Rozohraná 3 dní 8 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T7(info)Registrácia + Hranie  0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T8(info)Rozohraná 1 dní 8 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T9(info)Dohraná
(reštart 1. 12. 2020 23:53:02)
 7 dní 2 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T10(info)Rozohraná 2 dní 19 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T11(info)Rozohraná 1 dní 9 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T12(info)Rozohraná 6 dní 5 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T13(info)Rozohraná 5 dní 5 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T14(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T15(info)Rozohraná 4 dní 6 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T16(info)Rozohraná 4 dní 4 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Aréna AT(info)Rozohraná10 dní 2 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A1(info)Rozohraná1 dní 2 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A2(info)Rozohraná24 dní 2 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A3(info)Rozohraná6 dní 3 / 3ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Deathmatch DM1(info)Dohraná
(reštart 1. 12. 2020 23:53:01)
16 dní 0 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Deathmatch DM2(info)Rozohraná10 dní 3 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Deathmatch DM3(info)Rozohraná9 dní 2 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Rasovka R1(info)Ukončená0 dní 0 / 120ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Rasovka Rm(info)Rozohraná19 dní 6 / 44ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga NE(info)Rozohraná 4 dní 11 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga NEm(info)Ukončená0 dní 0 / 40NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Rasovka RK1(info)Ukončená0 dní 0 / 120ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Rasovka S1(info)Rozohraná6 dní 14 / 80ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Ali. deathmatch VA1(info)Ukončená0 dní 0 / 100ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Liga ZZ1(info)Rozohraná 2 dní 20 / 100ÁnoPoraziť aliancie. Tri zeme do začiatku!
Ali. deathmatch P1(info)Rozohraná8 dní 35 / 60ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Ali. deathmatch P2(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P3(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P4(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P5(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P6(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P7(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P8(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P9(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P10(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P11(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P12(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P13(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P14(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P15(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P16(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Liga M1(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M2(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M3(info)Ukončená2 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M4(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M5(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M6(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M7(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M8(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč

Akčné ligy    ( hrá sa každý deň v určitú dobu, v ktorej je prepočet spúšťaný každých 15 minút! )
Názov ligyinfoHerný deň
(..............)
Stav ligyKľúčOdehránoHrá hráčovHrá sa víkendPopis ligy
Akč ali. death. T1a(info)17:50 - 20:50Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 17:50:00)
 0 prepočtov 1 / 30ÁnoTréningová pre nováčikov s 15 minútovým prepočtom! Výhra tu nie je. Vyskúšaj si rôzne rozjazdy!
Akč ali. death. S1a(info)18:50 - 21:50Ukončená0 prepočtov 0 / 60ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Akčná liga 1a(info)20:00 - 22:00Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 20:00:00)
0 prepočtov 0 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Akčná liga 2Aa(info)16:00 - 19:00Rozohraná 12 prepočtov 3 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 2Ba(info)9:00 - 12:00Rozohraná 6 prepočtov 4 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 2Da(info)22:00 - 23:59Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 22:00:00)
 0 prepočtov 1 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 3Ba(info)8:00 - 23:59Rozohraná 102 prepočtov 5 / 100ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akč deathmatch D1a(info)19:00 - 22:00Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 19:00:00)
0 prepočtov 0 / 16ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Železný kľúč

Zobraz všetky ligy     Zobraz ligy pre registráciu     Zobraz ligy dnes dohrané

Späť na úvodnú stranu
1;Rozohraná;3 dní;52 / 180;120 - 150 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; K1;Rozohraná;8 dní;14 / 100;150 - 150 - 150;Klasická liga; ;Dobyť Pražský Hrad;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; 2Am;Rozohraná;6 dní;11 / 40;100 - 80 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2A;Rozohraná;5 dní;18 / 180;120 - 130 - 70;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2Bm;Rozohraná;10 dní;9 / 40;140 - 110 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2B;Rozohraná;7 dní;14 / 180;100 - 100 - 90;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2C;Dohraná
(reštart 2. 12. 2020);14 dní;19 / 180;150 - 120 - 120;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ;
2Cm;Rozohraná;11 dní;10 / 40;130 - 130 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 3A;Rozohraná;10 dní;22 / 180;80 - 100 - 100;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3B;Rozohraná;2 dní;27 / 180;80 - 150 - 100;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3C;Rozohraná;16 dní;21 / 180;150 - 60 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3D;Registrácia + Hranie ;0 dní;8 / 180;130 - 90 - 90;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3E;Rozohraná;17 dní;12 / 180;140 - 60 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; 3F;Rozohraná;3 dní;26 / 180;110 - 60 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3G;Rozohraná;9 dní;26 / 180;100 - 90 - 110;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3I;Rozohraná;12 dní;17 / 180;110 - 120 - 70;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3J;Rozohraná;15 dní;25 / 180;80 - 70 - 130;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3K;Rozohraná;13 dní;17 / 180;130 - 140 - 100;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3L;Rozohraná;8 dní;31 / 180;150 - 50 - 60;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3M;Rozohraná;5 dní;20 / 180;60 - 80 - 70;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3N;Rozohraná;9 dní;35 / 180;50 - 110 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; K3;Rozohraná;2 dní;19 / 180;60 - 110 - 90;Klasická liga; ;Dobyť Pražský Hrad;Áno;Malá;zdarma; T1;Ukončená;0 dní;0 / 120;110 - 100 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T2;Ukončená;0 dní;0 / 120;150 - 50 - 50;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T3;Ukončená;0 dní;0 / 120;140 - 50 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T4;Rozohraná;6 dní;3 / 120;120 - 150 - 90;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T5;Rozohraná;6 dní;3 / 120;70 - 60 - 120;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T6;Rozohraná;3 dní;8 / 120;60 - 80 - 80;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T7;Registrácia + Hranie ;0 dní;0 / 120;120 - 120 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T8;Rozohraná;1 dní;8 / 120;50 - 80 - 120;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T9;Dohraná
(reštart 1. 12. 2020 23:53:02);7 dní;2 / 120;90 - 110 - 120;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma;
T10;Rozohraná;2 dní;19 / 120;50 - 90 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T11;Rozohraná;1 dní;9 / 120;130 - 50 - 130;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T12;Rozohraná;6 dní;5 / 120;70 - 120 - 130;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T13;Rozohraná;5 dní;5 / 120;60 - 150 - 60;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T14;Ukončená;0 dní;0 / 120;150 - 90 - 100;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T15;Rozohraná;4 dní;6 / 120;140 - 70 - 110;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T16;Rozohraná;4 dní;4 / 120;70 - 90 - 140;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; AT;Rozohraná;10 dní;2 / 2;90 - 50 - 60;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; A1;Rozohraná;1 dní;2 / 2;50 - 110 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; A2;Rozohraná;24 dní;2 / 2;80 - 100 - 70;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; A3;Rozohraná;6 dní;3 / 3;120 - 120 - 70;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; DM1;Dohraná
(reštart 1. 12. 2020 23:53:01);16 dní;0 / 20;60 - 60 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ;
DM2;Rozohraná;10 dní;3 / 20;60 - 80 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; DM3;Rozohraná;9 dní;2 / 20;140 - 70 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; R1;Ukončená;0 dní;0 / 120;60 - 60 - 110;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; Rm;Rozohraná;19 dní;6 / 44;50 - 50 - 100;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; NE;Rozohraná;4 dní;11 / 180;100 - 120 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; NEm;Ukončená;0 dní;0 / 40;60 - 80 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; RK1;Ukončená;0 dní;0 / 120;90 - 140 - 50;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; S1;Rozohraná;6 dní;14 / 80;100 - 80 - 80;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; VA1;Ukončená;0 dní;0 / 100;50 - 60 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; ZZ1;Rozohraná;2 dní;20 / 100;100 - 120 - 100;Klasická liga; ;Poraziť aliancie. Tri zeme do začiatku!;Áno;Malá;zdarma; P1;Rozohraná;8 dní;35 / 60;120 - 150 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; P2;Ukončená;0 dní;0 / 16;140 - 150 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P3;Ukončená;0 dní;0 / 16;110 - 150 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P4;Ukončená;0 dní;0 / 16;80 - 150 - 70;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P5;Ukončená;0 dní;0 / 16;100 - 100 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P6;Ukončená;0 dní;0 / 16;90 - 110 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P7;Ukončená;0 dní;0 / 16;120 - 150 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P8;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 100 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P9;Ukončená;0 dní;0 / 16;110 - 50 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P10;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 80 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P11;Ukončená;0 dní;0 / 16;120 - 120 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P12;Ukončená;0 dní;0 / 16;70 - 50 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P13;Ukončená;0 dní;0 / 16;140 - 70 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P14;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 110 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P15;Ukončená;0 dní;0 / 16;80 - 60 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P16;Ukončená;0 dní;0 / 16;90 - 140 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; M1;Ukončená;0 dní;0 / 15;150 - 110 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M2;Ukončená;0 dní;0 / 15;60 - 150 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M3;Ukončená;2 dní;0 / 15;110 - 50 - 60;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M4;Ukončená;0 dní;0 / 15;50 - 150 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M5;Ukončená;0 dní;0 / 15;130 - 50 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M6;Ukončená;0 dní;0 / 15;130 - 110 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M7;Ukončená;0 dní;0 / 15;70 - 80 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M8;Ukončená;0 dní;0 / 15;110 - 60 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; T1a;Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 17:50:00);0 dní;1 / 30;110 - 60 - 60;Akčná liga;Herný deň 17:50 - 20:50 ;Tréningová pre nováčikov s 15 minútovým prepočtom! Výhra tu nie je. Vyskúšaj si rôzne rozjazdy!;Áno;Malá;zdarma;
S1a;Ukončená;0 dní;0 / 60;130 - 120 - 50;Akčná liga;Herný deň 18:50 - 21:50 ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 1a;Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 20:00:00);0 dní;0 / 150;50 - 50 - 150;Akčná liga;Herný deň 20:00 - 22:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ;
2Aa;Rozohraná;12 dní;3 / 150;50 - 100 - 60;Akčná liga;Herný deň 16:00 - 19:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma; 2Ba;Rozohraná;6 dní;4 / 150;150 - 90 - 130;Akčná liga;Herný deň 9:00 - 12:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma; 2Da;Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 22:00:00);0 dní;1 / 150;50 - 150 - 130;Akčná liga;Herný deň 22:00 - 23:59 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma;
3Ba;Rozohraná;102 dní;5 / 100;90 - 150 - 130;Akčná liga;Herný deň 8:00 - 23:59 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; D1a;Iba Registrácia
(hranie od 1. 12. 2020 19:00:00);0 dní;0 / 16;60 - 50 - 140;Akčná liga;Herný deň 19:00 - 22:00 ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ;