Zaregistrovaný hráč vstúpi do svojej ligy zadaním mena a hesla. Pozorovať ostatné ligy (ale nie hrať) môže ktokoľvek kliknutím na niektorú z líg v pyramíde.
Top ligy:Liga 1 Liga K1
Elitné ligy:2Am 2A 2Bm 2B 2C 2Cm
Bežné ligy:3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3I 3J 3K 3L 3M 3N K3
Tréningové:T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Špeciálne ligy:AT A1 A2 A3 DM1 DM2 DM3 R1 Rm NE NEm RK1 VA1 ZZ1
Akčné ligy:1a 2Aa 2Ba 2Da 3Ba D1a
Turnaje:P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
Klanová extraliga:M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Meno:   Heslo:  

Klasické ligy    ( hrá sa celý deň, prepočet je spustený vždy o polnoci )
Názov ligyinfoStav ligyKľúčDoba hraniaHrá hráčovHrá sa víkendPopis ligy
Liga 1(info)Rozohraná16 dní 32 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga K1(info)Rozohraná1 dní 16 / 100ÁnoDobyť Pražský Hrad
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga 2Am(info)Rozohraná15 dní 14 / 40ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2A(info)Rozohraná4 dní 15 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2Bm(info)Registrácia + Hranie 0 dní 0 / 40ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2B(info)Rozohraná16 dní 24 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2C(info)Rozohraná2 dní 18 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 2Cm(info)Rozohraná8 dní 12 / 40NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga 3A(info)Rozohraná 12 dní 20 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3B(info)Rozohraná 10 dní 19 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3C(info)Rozohraná 11 dní 19 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3D(info)Rozohraná 7 dní 17 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3E(info)Rozohraná 10 dní 17 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga 3F(info)Rozohraná 7 dní 17 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3G(info)Rozohraná 10 dní 13 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3I(info)Rozohraná 13 dní 21 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3J(info)Rozohraná 11 dní 18 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3K(info)Rozohraná 3 dní 18 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3L(info)Rozohraná 3 dní 20 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3M(info)Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41)
 15 dní 19 / 180ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Liga 3N(info)Rozohraná 8 dní 20 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga K3(info)Rozohraná 3 dní 17 / 180ÁnoDobyť Pražský Hrad
Liga T1(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T2(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T3(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T4(info)Rozohraná 4 dní 4 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T5(info)Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41)
 7 dní 4 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T6(info)Rozohraná 6 dní 5 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T7(info)Rozohraná 3 dní 9 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T8(info)Rozohraná 4 dní 3 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T9(info)Rozohraná 2 dní 8 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T10(info)Rozohraná 5 dní 7 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T11(info)Rozohraná 4 dní 2 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T12(info)Rozohraná 1 dní 10 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T13(info)Registrácia + Hranie  0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T14(info)Ukončená 0 dní 0 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T15(info)Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41)
 7 dní 3 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Liga T16(info)Rozohraná 6 dní 4 / 120ÁnoTýždenná liga pre nováčikov
Aréna AT(info)Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41)
3 dní 1 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A1(info)Registrácia + Hranie 0 dní 0 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A2(info)Rozohraná24 dní 2 / 2ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Liga A3(info)Rozohraná14 dní 3 / 3ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény
Deathmatch DM1(info)Rozohraná13 dní 2 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Deathmatch DM2(info)Rozohraná4 dní 2 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Deathmatch DM3(info)Rozohraná1 dní 1 / 20ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Rasovka R1(info)Ukončená0 dní 0 / 120ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Rasovka Rm(info)Rozohraná1 dní 24 / 44ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Liga NE(info)Rozohraná 3 dní 7 / 180NieDobyť zem Dark Elfa
Liga NEm(info)Ukončená0 dní 0 / 40NieDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Rasovka RK1(info)Ukončená0 dní 0 / 120ÁnoDeathmatch tímov (rás)
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Ali. deathmatch VA1(info)Ukončená0 dní 0 / 100ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Liga ZZ1(info)Rozohraná 8 dní 14 / 100ÁnoPoraziť aliancie. Tri zeme do začiatku!
Ali. deathmatch P1(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P2(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P3(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P4(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P5(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P6(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P7(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P8(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P9(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P10(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P11(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P12(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P13(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P14(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P15(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Ali. deathmatch P16(info)Ukončená0 dní 0 / 16ÁnoPoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Bronzový kľúč
Liga M1(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M2(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M3(info)Ukončená2 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M4(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M5(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M6(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M7(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč
Liga M8(info)Ukončená0 dní 0 / 15NiePoraziť všetky aliancie
Nutné kúpiť: Drevený kľúč

Akčné ligy    ( hrá sa každý deň v určitú dobu, v ktorej je prepočet spúšťaný každých 15 minút! )
Názov ligyinfoHerný deň
(..............)
Stav ligyKľúčDoba hraniaHrá hráčovHrá sa víkendPopis ligy
Akčná liga 1a(info)20:00 - 22:00Iba Registrácia
(hranie od 5. 7. 2020 20:00:00)
0 prepočtov 0 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Nutné kúpiť: Železný kľúč
Akčná liga 2Aa(info)16:00 - 19:00Rozohraná 23 prepočtov 5 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 2Ba(info)9:00 - 12:00Rozohraná 35 prepočtov 1 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 2Da(info)22:00 - 23:59Rozohraná 23 prepočtov 3 / 150ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akčná liga 3Ba(info)8:00 - 23:59Rozohraná 63 prepočtov 3 / 100ÁnoDobyť zem Dark Elfa
Akč deathmatch D1a(info)19:00 - 22:00Iba Registrácia
(hranie od 5. 7. 2020 19:00:00)
0 prepočtov 0 / 16ÁnoPoraziť všetkých vládcov
Nutné kúpiť: Železný kľúč

Zobraz všetky ligy     Zobraz ligy pre registráciu     Zobraz ligy dnes dohrané

Späť na úvodnú stranu
1;Rozohraná;16 dní;32 / 180;120 - 60 - 80;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; K1;Rozohraná;1 dní;16 / 100;150 - 150 - 100;Klasická liga; ;Dobyť Pražský Hrad;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; 2Am;Rozohraná;15 dní;14 / 40;60 - 100 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2A;Rozohraná;4 dní;15 / 180;110 - 130 - 100;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2Bm;Registrácia + Hranie ;0 dní;0 / 40;130 - 110 - 120;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2B;Rozohraná;16 dní;24 / 180;60 - 110 - 70;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2C;Rozohraná;2 dní;18 / 180;140 - 130 - 80;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 2Cm;Rozohraná;8 dní;12 / 40;150 - 120 - 140;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; 3A;Rozohraná;12 dní;20 / 180;110 - 70 - 120;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3B;Rozohraná;10 dní;19 / 180;90 - 50 - 120;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3C;Rozohraná;11 dní;19 / 180;130 - 140 - 60;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3D;Rozohraná;7 dní;17 / 180;70 - 150 - 110;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3E;Rozohraná;10 dní;17 / 180;80 - 150 - 80;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; 3F;Rozohraná;7 dní;17 / 180;130 - 60 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3G;Rozohraná;10 dní;13 / 180;90 - 90 - 110;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3I;Rozohraná;13 dní;21 / 180;100 - 110 - 80;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3J;Rozohraná;11 dní;18 / 180;150 - 80 - 90;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3K;Rozohraná;3 dní;18 / 180;130 - 150 - 50;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3L;Rozohraná;3 dní;20 / 180;80 - 50 - 100;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; 3M;Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41);15 dní;19 / 180;120 - 120 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma;
3N;Rozohraná;8 dní;20 / 180;120 - 140 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; K3;Rozohraná;3 dní;17 / 180;80 - 110 - 80;Klasická liga; ;Dobyť Pražský Hrad;Áno;Malá;zdarma; T1;Ukončená;0 dní;0 / 120;110 - 100 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T2;Ukončená;0 dní;0 / 120;150 - 50 - 50;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T3;Ukončená;0 dní;0 / 120;140 - 50 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T4;Rozohraná;4 dní;4 / 120;50 - 150 - 90;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T5;Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41);7 dní;4 / 120;140 - 110 - 50;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma;
T6;Rozohraná;6 dní;5 / 120;140 - 70 - 150;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T7;Rozohraná;3 dní;9 / 120;130 - 150 - 110;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T8;Rozohraná;4 dní;3 / 120;50 - 80 - 100;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T9;Rozohraná;2 dní;8 / 120;110 - 140 - 90;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T10;Rozohraná;5 dní;7 / 120;50 - 130 - 70;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T11;Rozohraná;4 dní;2 / 120;60 - 70 - 50;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T12;Rozohraná;1 dní;10 / 120;150 - 130 - 150;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T13;Registrácia + Hranie ;0 dní;0 / 120;70 - 110 - 50;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T14;Ukončená;0 dní;0 / 120;150 - 90 - 100;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; T15;Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41);7 dní;3 / 120;120 - 80 - 80;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma;
T16;Rozohraná;6 dní;4 / 120;120 - 100 - 130;Klasická liga; ;Týždenná liga pre nováčikov;Áno;Malá;zdarma; AT;Dohraná
(reštart 5. 7. 2020 23:52:41);3 dní;1 / 2;130 - 50 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ;
A1;Registrácia + Hranie ;0 dní;0 / 2;100 - 150 - 110;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; A2;Rozohraná;24 dní;2 / 2;120 - 140 - 70;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; A3;Rozohraná;14 dní;3 / 3;60 - 50 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Kľúč pre vstup do arény ; DM1;Rozohraná;13 dní;2 / 20;150 - 90 - 60;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; DM2;Rozohraná;4 dní;2 / 20;70 - 100 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; DM3;Rozohraná;1 dní;1 / 20;150 - 80 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; R1;Ukončená;0 dní;0 / 120;60 - 60 - 110;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; Rm;Rozohraná;1 dní;24 / 44;100 - 110 - 80;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; NE;Rozohraná;3 dní;7 / 180;110 - 70 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Malá;zdarma; NEm;Ukončená;0 dní;0 / 40;60 - 80 - 150;Klasická liga; ;Dobyť zem Dark Elfa;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; RK1;Ukončená;0 dní;0 / 120;90 - 140 - 50;Klasická liga; ;Deathmatch tímov (rás);Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ; VA1;Ukončená;0 dní;0 / 100;50 - 60 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; ZZ1;Rozohraná;8 dní;14 / 100;70 - 90 - 150;Klasická liga; ;Poraziť aliancie. Tri zeme do začiatku!;Áno;Malá;zdarma; P1;Ukončená;0 dní;0 / 16;90 - 50 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P2;Ukončená;0 dní;0 / 16;140 - 150 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P3;Ukončená;0 dní;0 / 16;110 - 150 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P4;Ukončená;0 dní;0 / 16;80 - 150 - 70;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P5;Ukončená;0 dní;0 / 16;100 - 100 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P6;Ukončená;0 dní;0 / 16;90 - 110 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P7;Ukončená;0 dní;0 / 16;120 - 150 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P8;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 100 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P9;Ukončená;0 dní;0 / 16;110 - 50 - 100;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P10;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 80 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P11;Ukončená;0 dní;0 / 16;120 - 120 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P12;Ukončená;0 dní;0 / 16;70 - 50 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P13;Ukončená;0 dní;0 / 16;140 - 70 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P14;Ukončená;0 dní;0 / 16;50 - 110 - 50;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P15;Ukončená;0 dní;0 / 16;80 - 60 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; P16;Ukončená;0 dní;0 / 16;90 - 140 - 80;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Áno;Veľká;Nutné kúpiť: Bronzový kľúč ; M1;Ukončená;0 dní;0 / 15;150 - 110 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M2;Ukončená;0 dní;0 / 15;60 - 150 - 90;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M3;Ukončená;2 dní;0 / 15;110 - 50 - 60;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M4;Ukončená;0 dní;0 / 15;50 - 150 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M5;Ukončená;0 dní;0 / 15;130 - 50 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M6;Ukončená;0 dní;0 / 15;130 - 110 - 150;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M7;Ukončená;0 dní;0 / 15;70 - 80 - 120;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; M8;Ukončená;0 dní;0 / 15;110 - 60 - 130;Klasická liga; ;Poraziť všetky aliancie;Nie;Stredná;Nutné kúpiť: Drevený kľúč ; 1a;Iba Registrácia
(hranie od 5. 7. 2020 20:00:00);0 dní;0 / 150;70 - 90 - 80;Akčná liga;Herný deň 20:00 - 22:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ;
2Aa;Rozohraná;23 dní;5 / 150;110 - 120 - 150;Akčná liga;Herný deň 16:00 - 19:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma; 2Ba;Rozohraná;35 dní;1 / 150;150 - 100 - 110;Akčná liga;Herný deň 9:00 - 12:00 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma; 2Da;Rozohraná;23 dní;3 / 150;140 - 150 - 150;Akčná liga;Herný deň 22:00 - 23:59 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Stredná;zdarma; 3Ba;Rozohraná;63 dní;3 / 100;70 - 150 - 120;Akčná liga;Herný deň 8:00 - 23:59 ;Dobyť zem Dark Elfa;Áno;Malá;zdarma; D1a;Iba Registrácia
(hranie od 5. 7. 2020 19:00:00);0 dní;0 / 16;50 - 70 - 150;Akčná liga;Herný deň 19:00 - 22:00 ;Poraziť všetkých vládcov;Áno;Stredná;Nutné kúpiť: Železný kľúč ;