Klany jsou velké spolky hráčů napříč všemi ligami. Mají svá vnitřní pravidla, bodování, vyznamenání a fóra.
Zvol klan k zobrazení:
Ainulindalë
( členů: 41, bodů: 987 )
Prolog:

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar. Nejdříve učinil Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a On byl rád.. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali.

A stalo se, že Ilúvatar svolal všechny Ainur a vyjevil jim mocné téma, rozvinul před nimi věci větší a podivuhodnější, než dosud zjevil; a sláva počátku tohoto tématu a nádhera jeho konce Ainur ohromila, takže se sklonili před Ilúvatarem a mlčeli.

Potom jim Ilúvatar řekl: "Chci, abyste nyní na téma, které jsem vám vyjevil, v souzvuku spolu hráli Velkou hudbu." Poté začaly hlasy Ainur, podobné harfám a loutnám, píšťalám a trubkám, violám a varhanám a připomínající nespočetné sbory, ztvárňovat Ilúvatarovo téma ve Velkou Hudbu - Hudbu Ainur.

Když Ainur dopěli, přivedl je Ilúvatar do Prázdna a řekl: "Hle, vaše Hudba!" a ukázal jim vidinu - dal jim zrak a tam, kde byl předtím jen sluch, spatřili Ainur před sebou zviditelněný nový Svět, a ten byl zaokrouhlený v Prázdnu a tkvěl v něm, ale nebyl z něho. A jak se dívali a žasli, tento Svět počal odvíjet svou historii a zdálo se jim, že žije a roste.

Ilúvatar opět řekl: "Hle, vaše Hudba!" - to je váš zpěv, váš svět a já vám jej předkládám. Naleznete v něm vše, co stvořeno bylo vašimi hlasy. Je to svět, jemuž Elfové říkají Arda, Země...

Název aliance = Hudba Ainur XXx (příklad: 3D, 2Ba)
Popis aliance = Nechť stane se, co předpovězeno bylo ve Velké Hudbě.
Erb aliance = 106, 19
Název Kultu = Pocta Ardě
 Jméno vládceLigaPoziceUžitečnostVyznamenání / TrestyDiscord 
Drak z Hor?xZakladatel (3699 dnů)124?
Drak z Hor I?xVelitel (3699 dnů)+ 76  ?
Drak z Hor V?xVelitel (2182 dnů)+ 72  ?
Drak z Hor IV?xVelitel (3699 dnů)+ 70  ?
Drak z Hor VIII?xVelitel (2087 dnů)+ 60  ?
Drak z Hor III?xVelitel (3699 dnů)+ 42  ?
Drak z Hor IX?xVelitel (2139 dnů)+ 42  ?
Drak z Hor II?xVelitel (3699 dnů)+ 36  ?
Drak z Hor X?xVelitel (2139 dnů)+ 28  ?
Drak z Hor VII?xVelitel (2140 dnů)+ 4  ?
Drak z Hor VI?xVelitel (2087 dnů)+ 0  ?
 = 554     
Able?3BaVelitel (1680 dnů)81?
Hott Dogg?xVeterán (2185 dnů)+ 84  ?
Gabriel Van Helsing?xVeterán (1554 dnů)+ 78  ?
Sultan Sulejman?xVeterán (631 dnů)+ 35  ?
dežo 1?xVeterán (1679 dnů)+ 30  ?
 = 308     
Václav IV?xČlen (3698 dnů)114?
Spiker the Unruly?xČlen (1606 dnů)90?
Spiker the Valiant?xČlen (1561 dnů)+ 40  ?
Spiker the Feral?xČlen (1497 dnů)+ 0  ?
Spiker the Bold?xČlen (1497 dnů)+ 0  ?
 = 130     
sedgar?xČlen (1606 dnů)80?
Lordík?3NČlen (1606 dnů)70?
Lazy?3KNováček (1527 dnů) + 10  ?
 = 80     
fakir?xČlen (1561 dnů)40?
Micro II?xČlen (2176 dnů)36?
Alvedea?xČlen (1562 dnů)30
Jarry?xČlen (539 dnů)10?
jarry11?xČlen (554 dnů)+ 46  ?
 = 56     
Malý Bubin?xČlen (634 dnů)8?
freda?3BaČlen (631 dnů)+ 37  
 = 45     
Genghis Chan?xNováček (1585 dnů) 20?
eNdrel?xNováček (1527 dnů) 20?
eNdrelos?xNováček (1527 dnů) + 10  ?
eNdry?xNováček (1527 dnů) + 0  ?
eNdra?xNováček (1527 dnů) + 0  ?
 = 30     
česťa1?xNováček (529 dnů) 2?
Chazar?xNováček (526 dnů) 0?