William Marshal , Klan Řád Templářů
- Veterán 14. 5. 2022 22:16:45 -
- Právo zakládání klanových aliancí 14. 5. 2022 22:16:38 -