Richard Lví Srdce , Klan Řád Templářů
- Zakladatel 25. 1. 2022 23:14:08 -
- Právo zakládání klanových aliancí 25. 1. 2022 23:14:03 -