SmoraX , Klan Učitelé učí nováčky
- Nováček 18. 9. 2017 23:54:11 -