Han Tzu , Klan Ender´s Game
- Zakladatel 8. 6. 2012 17:31:28 -
- Právo zakládání klanových aliancí 21. 10. 2010 13:00:17 -