Steel , Klan Divocí
Klanová důtka 17. 1. 2015 12:48:16 Beze slova odlogl z 2E. Udělil Divoch
- Člen 9. 12. 2014 19:59:57 -
- Právo zakládání klanových aliancí 12. 7. 2014 19:15:26 -