Kutululů , Klan Kaffkárna
Pochvala 23. 6. 2010 13:54:09 Navzdory troufalosti musím mu ale zároveň udělit pochvalu za zanechání vodnice i s potřebným náčiním.
Klanová důtka 23. 6. 2010 13:53:08 Odešel, nečekaje na svého mistra, který vědom si své poslední návštěvy Kaffkárenského svatostánku, Belzepubu, úmyslně prohrál v pokeru, i na své poměry velice rychle.
- Velitel 13. 9. 2009 23:31:40 -
- Právo zakládání klanových aliancí 13. 9. 2009 23:30:40 -