Redisman II. , Klan Pomstychtivý
- Zakladatel 5. 3. 2010 23:22:24 -
- Právo zakládání klanových aliancí 11. 5. 2008 18:45:44 -