Rami II. , Klan Legion of Doom
- Právo zakládání klanových aliancí 1. 1. 2009 7:58:55 -
Pochvala 1. 1. 2009 0:44:34 za vzorné zúčastňovanie sa na klanových ťaženiach + navrhnutie a zostrojenie klanového erbu
- Veterán 15. 12. 2008 1:07:55 -