g < > w u d - k f e z s a*www.darkelf.cz*Dark Elf*/a 1 2 3 4 5 6 7 8
:) :! 8) | 8- 8| ) :P 8x 8O :/ :( :+ :O :X :p :d r t v q
GodRF IV.  
2A
Mysteriarchové 2A
13.8. 12:12:19
Dark Wolf II. : musíš počítat ale s tím, že hrdina zvyšuje obranu neutrálky,
Pozorovatel ZZ1  
ZZ1
13.8. 11:55:14
ghjn *:)*
Pozorovatel ZZ1  
ZZ1
13.8. 11:55:04
Pozorovatel ZZ1  
ZZ1
13.8. 11:54:47
Pozorovatel ZZ1  
ZZ1
13.8. 11:54:28
bkbkgvbmhdmnm f fngdhrýtejfzáý7žřř55860gjhjhj gh gh h hgh fh gfhg g gm g gvfg gfg *)* *)* *)* *)* *)* *)* *:)* *:)* *:)* *:!* *:!* *8)* *8)* *|* *|* *8-* *8-* *8|* *8|* *)* *)* *:P* *:P* *8x* *8x* *8O* *8O* *:(* *:(* *:+* *:+* *:O* *:O* *:X* *:X* *:p* *:p* *:d* *:d* *r* *r* *t* *t* *t* *v* *v* *q* *q* *q* *g* *g* * bmnmnm nm <**<**>**>**w**w**u**u**d**d**-**-**k**f**f**e**e**z**z**s**aww.darkelf.cz b*Dark Elf*/a**c1**c2**c3**c4**c5**c6**c7**c8**e*
Pozorovatel DM1  
DM1
13.8. 6:52:37
dfgf *:)* *)* ghgngg *e*
Pozorovatel DM1  
DM1
13.8. 6:52:13
fhjb tztfz vmbv gmb ghjghkgh gjghjthligirirgzgjghf rjgjf r rh rhdgdcd dj hrrzezfzrfzzr r v h fhgtzgugrgj gzhzjhthgthghtrgh hghghhghrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tghth hf g fg hfh ghgfghffhvgggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggff fg ggg gfgg g ggvvcgdgfdeščřžžžzuzzuzhgu gh hbghrhbfhg hfgh ggh hvh h hhfgvdg vggffhggvgvg g g gg gvgvg ggdhfrzezgdg gcgfggfg gvvgeg gfgffgggggggggggggggg vgfv bdfbv vdvcv vvc fhgbg *)* *)* *:)* *e* *:(* *r* *z* gghhfbfhvž5č8
aladinn  5/9
K1
Výletní plachetnice
10.8. 19:40:52
Dark Wolf II. : nie , život nestratí *:!*
Dark Wolf II.  3/16
3F
Dead Knights
10.8. 8:17:07
PS: Jsem také navrátilec, byť již pár měsíců, avšak danou situaci jsem po svém návratu k DE ještě řešit nemusel.
Dark Wolf II.  3/16
3F
Dead Knights
10.8. 8:15:00
Mám v neutrální zemi hrdinu. Že svojí země na tuto neutralku posílám útok. Jak se chová hrdina v neutralce? Můžu mu vzít tímto útokem život?

úsporný vzhled okrasný vzhled