g < > w u d - k f e z s a*www.darkelf.cz*Dark Elf*/a 1 2 3 4 5 6 7 8
Výber ligy:    
:) :! 8) | 8- 8| ) :P 8x 8O :/ :( :+ :O :X :p :d r t v q
Zatiaľ tu niesú žiadne správy.

úsporný vzhľad dekoratívny vzhľad